Národný Okrúhly Stôl

Podnikateľský okrúhly stôl o obchodných vzťahoch medzi Slovenskom, Tureckom a EÚ

Podnikateľský okrúhly stôl o obchodných vzťahoch medzi Slovenskom, Tureckom a EÚ organizovala 8. októbra 2019 v Bratislave Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s tureckým podnikateľským združením TÜRKONFED so zámerom otvoriť diskusiu o prínosoch colnej únie medzi EÚ a Tureckom pre turecké a slovenské malé a stredné podniky a o prekážkach a príležitostiach vzájomného obchodu.Devamı

Návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a riaditeľa pre záležitosti EÚ Faruka Kaymakçıho v TÜRKONFED

11. september 2019 – Istanbul / štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a riaditeľ pre záležitosti EÚ Faruk Kaymakçi, prezident TÜRKONFED Orhan Turan a viceprezident TÜRKONFED Mehmet Gün sa stretli a vymenili si názory na prístupový proces Turecka do EÚ, modernizáciu colnej únie a liberalizáciu víz.Devamı

Projektové stretnutie okrúhleho stola

Okrúhly stôl projektu „Colná únia pre MSP“, ktorý je spoločným projektom Konfederácie tureckých firiem a podnikov (TURKONFED) a Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), sa uskutočnil 21. augusta 2019 v hoteli Grand Hyatt Istanbul. Devamı

Úvodné stretnutie projektu

Úvodné stretnutie nášho projektu s názvom „Zlepšenie colnej únie pre spravodlivý obchod a konkurencieschopnosť MSP“, ktorého cieľom je zaradiť aktualizáciu dohody o colnej únii medzi Tureckom a EÚ do programu oboch strán, ako aj predstaviť odporúčania politík pre malé a stredné podniky s cieľom maximalizovať ich úžitok z Devamı

Nasledujúce stretnutie projektu

Nasledujúce stretnutie projektu „Colná únia pre MSP“, ktorý je koordinovaný TURKONFED a PAS, sa uskutočnilo 22. augusta 2019 v centrále TURKONFED v Istanbule. Projektoví partneri zhodnotili inauguračnú ceremóniu a prediskutovali druhé projektové stretnutie, študijné návštevy a organizáciu okrúhleho stolu na Slovensku. Po diskusii o technických detailoch a prezentácii projektovej webstránky tímu PAS sa stretnutie ukončilo odovzdaním certifikátov.