Úvodné stretnutie projektu

Úvodné stretnutie nášho projektu s názvom „Zlepšenie colnej únie pre spravodlivý obchod a konkurencieschopnosť MSP“, ktorého cieľom je zaradiť aktualizáciu dohody o colnej únii medzi Tureckom a EÚ do programu oboch strán, ako aj predstaviť odporúčania politík pre malé a stredné podniky s cieľom maximalizovať ich úžitok z Devamı

Nasledujúce stretnutie projektu

Nasledujúce stretnutie projektu „Colná únia pre MSP“, ktorý je koordinovaný TURKONFED a PAS, sa uskutočnilo 22. augusta 2019 v centrále TURKONFED v Istanbule. Projektoví partneri zhodnotili inauguračnú ceremóniu a prediskutovali druhé projektové stretnutie, študijné návštevy a organizáciu okrúhleho stolu na Slovensku. Po diskusii o technických detailoch a prezentácii projektovej webstránky tímu PAS sa stretnutie ukončilo odovzdaním certifikátov.

Tretie tímové stretnutie

Tretie tímové stretnutie projektu „Colná únia pre MSP“ koordinované Konfederáciou tureckých firiem a podnikov (TURKONFED) sa uskutočnilo v Centre digitálnej transformácie. Náš projektový tím a Inovasyon Proje sa stretli, aby vyhodnotili proces tendra a prediskutovali prípravy na nadchádzajúcu inauguračnú ceremóniu ako aj prípravu projektovej webstránky.

Druhé tímové stretnutie

Druhé tímové stretnutie projektu „Colná únia pre MSP“ koordinované Konfederáciou tureckých firiem a podnikov (TURKONFED) sa uskutočnilo v centrále TURKONFED. Náš projektový tím a Inovasyon Proje sa stretli, aby prediskutovali harmonogram projektových aktivít, PR stratégie a webstránku projektu.