Národný Okrúhly Stôl

Podnikateľský okrúhly stôl o obchodných vzťahoch medzi Slovenskom, Tureckom a EÚ

Podnikateľský okrúhly stôl o obchodných vzťahoch medzi Slovenskom, Tureckom a EÚ organizovala 8. októbra 2019 v Bratislave Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s tureckým podnikateľským združením TÜRKONFED so zámerom otvoriť diskusiu o prínosoch colnej únie medzi EÚ a Tureckom pre turecké a slovenské malé a stredné podniky a o prekážkach a príležitostiach vzájomného obchodu.Devamı