Úvodné stretnutie projektu

Úvodné stretnutie nášho projektu s názvom „Zlepšenie colnej únie pre spravodlivý obchod a konkurencieschopnosť MSP“, ktorého cieľom je zaradiť aktualizáciu dohody o colnej únii medzi Tureckom a EÚ do programu oboch strán, ako aj predstaviť odporúčania politík pre malé a stredné podniky s cieľom maximalizovať ich úžitok z modernizačného procesu, sa uskutočnilo 20. augusta 2019 v centrále TURKONFED za účasti nášho projektového partnera Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Počas prvého zasadnutia sa tímy TURKONFED a PAS navzájom predstavili a diskutovali o cieľoch, výstupoch a aktivitách projektu. Počas druhého zasadnutia tím TURKONFED predstavil tímu PAS promo materiály projektu a externý hodnotiteľ predstavil zvyšku tímu stratégiu hodnotenia a implementácie projektu.

Posted in haberler.