Druhé tímové stretnutie

Druhé tímové stretnutie projektu „Colná únia pre MSP“ koordinované Konfederáciou tureckých firiem a podnikov (TURKONFED) sa uskutočnilo v centrále TURKONFED. Náš projektový tím a Inovasyon Proje sa stretli, aby prediskutovali harmonogram projektových aktivít, PR stratégie a webstránku projektu.
Posted in haberler.