Nasledujúce stretnutie projektu

Nasledujúce stretnutie projektu „Colná únia pre MSP“, ktorý je koordinovaný TURKONFED a PAS, sa uskutočnilo 22. augusta 2019 v centrále TURKONFED v Istanbule. Projektoví partneri zhodnotili inauguračnú ceremóniu a prediskutovali druhé projektové stretnutie, študijné návštevy a organizáciu okrúhleho stolu na Slovensku. Po diskusii o technických detailoch a prezentácii projektovej webstránky tímu PAS sa stretnutie ukončilo odovzdaním certifikátov.

Posted in haberler.