Návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a riaditeľa pre záležitosti EÚ Faruka Kaymakçıho v TÜRKONFED

11. september 2019 – Istanbul / štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a riaditeľ pre záležitosti EÚ Faruk Kaymakçi, prezident TÜRKONFED Orhan Turan a viceprezident TÜRKONFED Mehmet Gün sa stretli a vymenili si názory na prístupový proces Turecka do EÚ, modernizáciu colnej únie a liberalizáciu víz.

Posted in haberler.