Projektové stretnutie okrúhleho stola

Okrúhly stôl projektu „Colná únia pre MSP“, ktorý je spoločným projektom Konfederácie tureckých firiem a podnikov (TURKONFED) a Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), sa uskutočnil 21. augusta 2019 v hoteli Grand Hyatt Istanbul. Okrúhly stôl pod názvom „Modernizácie colnej únie: súčasné trendy“ bol moderovaný generálnym tajomníkom Nadácie hospodárskeho rozvoja (İKV) Prof. Çiğdem Nasom. Stretnutia sa zúčastnili experti z podnikateľského prostredia, tretieho sektora a akadémie. Počas stretnutia sa diskutovalo o problémoch, s ktorými sa v rámci súčasnej dohody o colnej únii stretávajú rôzne odvetvia, navrhli sa možné riešenia týchto problémov, a ujasnili sa stanoviská jednotlivých strán k modernizácii colnej únie a možné scenáre do budúcnosti.

Posted in haberler.